Elazığ Kaynağımız

Doğal olanı ararken bir damla daha ileri gittik. Onu bir adım daha yukarda, Elazığ’ın 1250 metre yüksekliğindeki Hazar Baba Dağı’nın tepelerinde bulduk. Bir damlasına bile dokunmadan, doğanın bize sunduğu haliyle sizlere sunuyoruz. Damla Doğal Kaynak Suyu, kaynağında nasılsa, siz onun kapağını açtığınızda da aynen öyle…

 

Gösterge Parametreleri
 
Alüminyum: Tespit Edilmedi
Amonyum: Tespit Edilmedi
Klorür: 0,94 mg/L
C.Pefringens (sporlular dahil): -
Renk: uygun
İletkenlik (20 oC’de): 159 µS/cm
pH: 8,2
Demir: Tespit Edilmedi
Mangan: Tespit Edilmedi
Koku: uygun
Oksitlenebilirlik: 1,2 mg/L O2
Sülfat: 4,17 mg/L
Sodyum: 4,19 mg/L
Tat: uygun
22 oC’de koloni sayımı: 0 / ml
Koliform bakteri: 0 / 100 ml
Toplam Organik Karbon (TOC): -
Bulanıklık: uygun