Köyceğiz Kaynağımız

Kaynağımızı bir damla yukarıda Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin kuzeyinde, 2294 metre yükseklikteki Sandras Dağı’nda bulduk. Yüksek dağların tepesindeki kaynağından dolum merkezine, merkezden de size gelene kadar ona hiç kimse dokunmadı. Damla Doğal Kaynak Suyu, kaynağında nasılsa, siz onun kapağını açtığınızda da aynen öyle…

 

Gösterge Parametreleri
 
Alüminyum: Tespit Edilmedi
Amonyum: Tespit Edilmedi
Klorür: 2,2 mg/L
C.Pefringens (sporlular dahil): 0 / 100 ml
Renk: uygun
İletkenlik (20 oC’de): 130 µS/cm
pH: 8.9
Demir: Tespit Edilmedi
Mangan: Tespit Edilmedi
Koku: uygun
Oksitlenebilirlik: 0,8 mg/L O2
Sülfat: 0,77 mg/L
Sodyum: 1,2 mg/L
Tat: uygun
22 oC’de koloni sayımı: 0 / ml
Koliform bakteri: 0 / 250 ml
Toplam Organik Karbon (TOC): -
Bulanıklık: uygun