Sapanca Kaynağımız

Kaynağımızı bulmak için bir damla ileri gittik. Onu Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü, şehir merkezine 4 km uzaklıktaki Mahmudiye Köyü’nde yüzlerce metre yüksekte bulduk. Kaynağımızı korumak için dolum tesisiyle arasına yüzlerce metre mesafe koyduk. Dolum hatlarına kadar bir damlasına bile el değmeden taşınan Damla Doğal Kaynak Suyu, kaynağında nasılsa, siz onun kapağını açtığınızda da aynen öyle…

Gösterge Parametreleri
 
Alüminyum: Tespit Edilmedi
Amonyum: Tespit Edilmedi
Klorür: 1,81 mg/L
C.Pefringens (sporlular dahil): -
Renk: uygun
İletkenlik (20 oC’de): 144,2 µS/cm
pH: 7.6
Demir: Tespit Edilmedi
Mangan: Tespit Edilmedi
Koku: uygun
Oksitlenebilirlik: 0,5 mg/L O2
Sülfat: 7,03 mg/L
Sodyum: 2,3 mg/L
Tat: uygun
22 oC’de koloni sayımı: 0 / ml
Koliform bakteri: 0 / 250 ml
Toplam Organik Karbon (TOC): -
Bulanıklık: uygun