Uludağ Kaynağımız

Kaynağımızı bir damla daha fazla aradık. Sonunda 1100 metre yükseklikteki Uludağ’ın kuzey yamaçlarında çam, kestane ve meşe ağaçlarıyla kaplı bir doğanın içinde bulduk. Dolum hatlarına kadar bir damlasına bile el değmeden taşınan Damla Doğal Kaynak Suyu, kaynağında nasılsa, siz onun kapağını açtığınızda da aynen öyle…

Gösterge Parametreleri
 
Alüminyum: <2 µg/L
Amonyum: <0,03 mg/L
Klorür: 1.23 mg/L
C.Pefringens (sporlular dahil): -
Renk: Uygun
İletkenlik (20 oC’de): 174,8 µS/cm
pH: 7,57
Demir: 10 µg/L
Mangan: <1,0 µg/L
Koku: Uygun
Oksitlenebilirlik: 0,63 mg/L O2
Sülfat: 21,86 mg/L
Sodyum: 2,07 mg/L
Tat: Uygun
22 oC’de koloni sayımı: ml’de 1
Koliform bakteri: 250 ml’de 0
Toplam Organik Karbon (TOC): -
Bulanıklık: uygun